Örebro Ryttarteam

Wittvångs Hästsällskap byter namn till Örebro Ryttarteam

 Hyresavtal  år 2011-2020

Klubben disponerar anläggningen efter överenskommelse med gården vid 4 tävlingshelger samt 8 dagar för klubbaktiviteter per år. 

Vid tävlingshelger byggs bana kvällen innan tävling.

Bokade datum 2022

16-17 april Hopptävling

14-15 maj Dressyrtävling

2 juli Hopptävling

10-11 september Dressyrtävling

15-16 Oktober Hopptävling

Bokade datum 2018

7-8 april hopp

26-24 maj dressyr

12,19,26 juni Pay & Jump

25-26 aug dressyr

13-14 okt hopp

Bokade datum 2017

22-23 april Hopp

20-21 maj Dressyr

19-20 augusti Dressyr

30 sep-1 okt Hopp

Bokade datum 2015

11-12 april   Hopp

23-24 maj   Dressyr

17 juni         P&J

24 juni        P&J

1 juli            P&J

5-6 sep       Dressyr

26-27 sep   Hopp

 

Bokade datum 2014

     april           P&J

26-27 april    Lokal/Regional Hopp

10-11 maj      Lokal/Regional Dressyr

18 juni            P&J

25  juni           P&J

2  juli           P&J

6-7 sep           Lokal/Regional Dressyr 

20-21 sep      Regioal/Lokal Hopp

26 okt            KM, P&R

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bokade datum 2013

1 april            Pay & Jump

13-14 april,    Regionalhoppning inne, ev div 1, ponny och häst

18-19 maj      Lokal/regional dressyr, ponny och häst

18 juni            Pay & Jump

31/8 - 1/9     Lokal/regional dressyr, ponny och häst

14-15 sep      Lokal hoppning med div 2, ponny och häst

 3 nov            Pay & Ride  KM dressyr

9 nov            Pay & Jump

7 dec            Pay & Jump

 

 

_______________________________________________

 Bokade datum 2012

10 mars        Pay & Ride

4 april           Pay & Jump

14-15 april   Hopp - lokal och div 1- häst

2 maj            Klubbhoppning

5-6 maj        Hopp-  div 1 och elit -ponny

19-20 maj    Dressyr - div 3 och div 1 - häst

13 juni        Pay & Jump

20 juni        Pay & Jump

27 juni        Pay & Jump

1-2 sept       Dressyr ponny och häst med div 2

15-16 sept   Hopp div 2, ponny och häst 

4 nov           Pay & Jump

29 dec         KM Dressyr

 __________________________________________________________

Bokade datum 2011

15 jan          Pay & Jump

6 april         Klubbhoppning

9-10 april   Hopptävling

11 maj         Klubbdressyr

14-15 maj   Dressyrtävling

14 juni         Pay & Ride

21 juni         Pay & Jump

10-11 sep    Dressyrtävling

 17-18 sep   Hopptävling

13 nov         KM-dressyr

20 nov        Pay & Jump + OBG

17 dec        Pay & Jump

 

......................................................................     

Wittvångs Hästsällskap bildades 1990

WHS vill med sin verksamhet främja gemenskapen                                             

hästintresserade på och i närheten av Vittvångs Gård.

Verksamheten riktar sig
till alla, såväl inom trav- som ridsport.

 

Är ni intresserade av klubben,

titta in på WHS hemsida

WittvångsHästSällskap

WHS tävling på Vittvång