Vägbeskrivning:

 

E 20 Söder-/ Norr ifrån

 Tag avfart 109 mot Norrköping, väg 51. (Det står även Täby/Marieberg på skylten)

Fortsätt rakt igenom 2 rondeller mot Norrköping v 51, åk ca 1km sväng vänster mot Bondsätter.

Åk rakt fram ca 1,5km till gulskylt Marieberg på höger sida, precis där asfalten börjar.

     Där svänger ni vänster, efter ca 1km ni ser ridhuset och Vittvångs Gård på vänster sida.

  

OBS!.....Viktigt! 

Sväng INTE  AV vid skylten Vittvång från väg 51

Det är en smal gärdesväg som man ej kan mötas på med hästekipage!

 

Från Norrköpingsvägen söder ifrån:

 Sväng vänster mot Örebro/Marieberg hänvisning E 18/E20.

Sväng sedan höger mot Bondsätter, sedan se ovan.

 

Från Norrköpingsvägen norr ifrån:

Sväng höger mot Örebro/Marieberg hänvisning E 18/E20.

 Sväng sedan höger mot Bondsätter, sedan se ovan.