Träning på Vittvångs Gård Örebro

 

 

Välkommen till oss på Vittvångs Gård
      
Är du som tränare / klubb / förening  intresserad av att anordna
träning / kurs / clinic  etc
i ridhuset vardagar eller helger, kontakta Catarina 070-516 4284
                                                                                                                 
      
      
Regelbundna träningar:
 
    
Ojämna veckor:  
                             
.                                                     
Måndag  kl  16.00-20.30    Sara W Dressyr
                                               OBS! Ridhuset är öppet för alla ryttare
 .
Torsdag  kl 18.00-20,30     Anna Edlund  B- tränare Hoppning                          
.                                             
.............................................................
            
Jämna veckor:              
.
 
Måndag   kl 16.00-20,30     Sara W Dressyr
                                           OBS! Ridhuset är öppet för övriga ryttare 
.                                                                     
Torsdag  kl 18,00-20,30      Anna Edlund B-tränare Hoppning
 
                                   
          
 
Vid hoppträning är ridhuset bokat
..............................................................
Kontaktansvariga för hoppträning:
.
Catarina.    070 5164284
 
 
 
 Kontaktansvariga för dressyrträning:
Sara W

 

                                                                                                   


Dressyr träningar 

för egen instruktör bokas i kalender som finns i ridshus slussen.

 Tränare  (dressyr/markarbete)

Max 1 instruktör i taget.

bör vara placerad i norra delen av ridhuset och har rätt att utnyttja 40 m

vid behov även mer i samråd med övriga ryttare.

Övriga ryttare har även rätt att nyttja hela ridhuset dock

Ej Hinder / Longering /Tömkörning vid lektion

 

Naturligtvis visar man hänsyn mot varandra.

 

 

................................................................................................. 

Gemensam Hoppning , Lördagar mellan kl 09,00-12,00

alla är välkomna

man hjälps åt att bygga hinder, hoppa och plocka undan

 

Hoppträning