Regler för ridhus / ridbana / dressyrbana /ridanläggning

 

- Anläggningen ägs/drivs i privat ägo. Hinder kan förekomma uppställda både på stora utebanan samt i ridhuset då dottern tävlingshoppar Låt därför hindren stå där dom står! Inga bommar lämnas kvar på marken

- För att nyttja anläggningen skall avgift vara erlagd

- Visa alltid hänsyn till varandra, fråga / svara vänligt

Uppmärksamma andra  att du tänker komma in i ridhuset

  "Kan jag komma in?" och Invänta svar

- MOCKA  alltid efter din häst

- Häng täcken, jackor etc på anvisad plats / ridslussen

- Städa alltid direkt efter dig & din häst

 

- Instruktör bör vara placerad i norra delen av ridhuset och har rätt att utnyttja 40 m vid behov  i samråd med övriga ryttare.

- Boka alltid instruktörsträning på schemat, max 1 tränare i taget.

- Upp och avsittning skall ske innanför spåret

- Håll till höger vid möte

- Skritta alltid innanför spåret, lampraden är en riktlinje!

- Högsta gångart har företräde till spåret

- Stanna aldrig på spåret. Avsaktningar görs innanför spåret

- Ridande på fyrkantsspåret har företräde framför ridande på volt

  och serpentin

- Arbete på volt sker innanför spåret

- Säkerhetsavstånd mellan hästar minst en hästlängd & i sidled tre m

 

- Hoppning 

- Får ej utföras på dressyrbanan

- Två hinder tillåts i samråd med övriga ryttare 

- Markbommar i samråd med övriga.

- Dock skall fyrkantsspåret lämnas fritt
- Hinder/Bommar skall plockas undan efter avslutad aktivitet

 Gemensam Hoppning , Lördagar mellan kl 08,00-12,00

alla är välkomna

man hjälps åt att bygga hinder, hoppa och plocka undan

 

 

 

- Longering / tömkörning

Får ej utföras i ridhuset eller på dressyrbanan

Skall vara kontrollerat och säkert av utövaren och

utföras på lugna tidpunkter.

Får inte utföras om det är fler än två ridande och då endast om dessa gett sitt medgivande.

Ev gropar som uppstår skall trampas igen

 

- Ridhjälm rekommenderas på anläggingen.

- Lös häst/hund i ridhuset är FÖRBJUDET 

- Löshoppning endast i samråd med gårdsägare

- Hoppning / ridning på gräs, "terränghinder" vid blöt årstid tillåts ej

- All ridning / hantering på anläggningen sker på eget ansvar / försäkring

Hoppbanan

Dressyrbanan

"Positiv Affirmation(bekräftelse)"

På denna gård råder det god stämning med ordning och reda.

Alla samarbetar och hjälps åt på ett generöst och ödmjukt sätt.

Hästarnas skötsel och människornas trivsel är viktigt.