ASVH i Örebro län

Bokade datum 2014 på Vittvångs Gård

18 maj Tre-årstest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bokade datum 2013 på Vittvångs Gård

27 april  Unghästkurs

25 maj   Tre- årstest

17 aug      Kvalitetsbedömning

18 aug      Fölmönstring /Sto premiering

 --------------------------------------------------------------------- 

Bokade datum 2012 på Vittvångs Gård

28 april  Miljöträning

26 maj   Tre- årstest

18 aug   Kvalitetsbedömning

19 aug   Fölmönstring / Sto premiering

_______________________________________

 

 

Bokade datum 2011 på Vittvångs Gård 

26 mars Clinic " I huvudet på en domare"

7 maj visa vid hand ridning

21 maj Tre-årstest

27 aug Kvalitetsbedömning

28 aug Fölvisning

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen i Örebro län (ASVH i Örebro län) är en ideell förening som grundades 1971. Föreningens målsättning är att stödja och uppmuntra länets varmblodiga ridhästavel. ASVH i Örebro län är en regionalförening till centrala ASVH.

 

Varje år arrangerar ASVH i Örebro län unghästbedömningar. De treåriga hästarna bedöms exteriört och löshoppas på vårens treårstest. I slutet av sommaren bedöms årets fölungar på fölvisning och i augusti-september ordnas kvalitetsbedömning för de fyraåriga hästarna. De bästa hästarna som visas på våra regionala bedömningar kvalificerar sig till riksfinaler som ordnas av centrala ASVH. Läs mer om hur respektive bedömning går till i bedömningsreglementena som finns på centrala ASVHs hemsida www.asvh.se. Förutom unghästbedömningar ordnar ASVH i Örebro län även kurser och föreläsningar. Föreningen hjälper även uppfödarna att marknadsföra sina hästar, bland annat genom saluhästsidan här på webben och genom att trycka upp saluhästlistor. ASVH i Örebro län samarbetar med ett antal företag som ger medlemmarna olika rabatter.
 

Avelsmålet är följande: En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst, som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig.